Evidence KČT je připravena pro výběr příspěvků na rok 2023
Od roku 2023 došlo k odebrání strukturovaného členství a k přidání nové kategorie "dítě" do 18 let včetně. Více o změnách naleznete ve směrnici ORG 3/2022.
Elektronické průkazy
Každý člen má nyní možnost kromě plastového průkazu získat i jeho elektronickou verzi k uložení do svého chytrého telefonu. Klub jde tímto s dobou a člen má možnost využívat své výhody ihned po zadání platby příspěvků Evidence a nemusí čekat na doručení plastové karty. V Detailu člena jsou u příspěvků nově dvě tlačítka - "Zaplatit" a "Zaplatit a odeslat e-průkaz". První možnost funguje jako doposud, druhé tlačítko provede platbu příspěvku a zároveň vytvoří elektronický průkaz a odešle jej členovi na jeho e-mailovou adresu. V případě, že člen e-mail nedostane, správce databáze má v Detailu člena celý odkaz pro instalaci e-průkazu a může jej členovi poslat jiným způsobem. Více informací a návod pro členy je stránkách Klubu, tento odkaz přijde členovi e-mailem spolu s elektrnickým průkazem. Pokud se stane, že nový člen nebude chtít plastovou kartu, při vytváření člena je možné odškrtnout možnost "Vyžaduji fyzický průkaz" a plastová karta nebude vytištěna. Ve výchozím stavu se ale počítá s tím, že všichni noví i stávající členové dostanou plastový průkaz automaticky i nadále. Více najdete v Manuálu pro správce databáze.

Přihlášení

 

Uživatelská příručka

Kontakty

Hana Slabáková

Iveta Klemešová

Jan Čermák

Mojmír Nováček